Ενοίκιο

Εκτός από τις μητροπόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ψηλά κτίρια κατοικιών και τα βιομηχανικά κτίρια βρίσκονται κυρίως στα περίχωρα. Η ζωή σε μικρότερες πόλεις και αγροτικές περιοχές είναι σίγουρα πιο ελκυστική για πολλούς.
 
Η αγορά κατοικίας είναι μερικές φορές δύσκολη λόγω της χαμηλής διαθεσιμότητας. Όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι τιμές ενοικίασης εξαρτώνται από τη δημοτικότητα των περιοχών.
 
Δεν υπάρχει επίσημος δείκτης ενοικίων, όπως στη Γερμανία, για παράδειγμα, και το ύψος του ενοικίου καθορίζεται ελεύθερα για τα ενοίκια. Ωστόσο, το επίπεδο ενοικίου είναι πολύ χαμηλό σε σύγκριση με άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Έτσι μπορείς να ζήσεις φτηνά στην Ελλάδα.
 
Η προκαταβολή ενοικίου ορίζεται από το νόμο σε δύο μηνιαία ενοίκια, ο ιδιοκτήτης δεν χρειάζεται να το καταθέσει σε ξεχωριστό λογαριασμό (μεσεγγυητικός λογαριασμός). Είναι σύνηθες να μην πληρώνετε ενοίκιο στον ιδιοκτήτη για τους τελευταίους δύο μήνες πριν φύγετε, για να βεβαιωθείτε ότι «λαμβάνετε» την προκαταβολή που καταβλήθηκε προηγουμένως, αφού δεν μπορείτε πάντα να είστε σίγουροι ότι ο ιδιοκτήτης θα το πληρώσει όταν φύγετε.
 
Βασικά, όταν μετακομίσετε, το ενοικιαζόμενο ακίνητο πρέπει να παραδοθεί ξανά στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκε.
 
Όπως το γερμανικό δίκαιο μίσθωσης, το ελληνικό δίκαιο υπόκειται επίσης σε ιδιωτική αυτονομία. Κατ' αρχήν, οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις ενοικίασης ελεύθερα κατόπιν διαβούλευσης. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες στην ελληνική νομοθεσία σχετικά με τα συμβόλαια μίσθωσης.
 
Η μίσθωση ή η μίσθωση ισχύει για τουλάχιστον τρία χρόνια (Ν. 1703/1987), ακόμη και αν η σύμβαση είναι μικρότερης διάρκειας ή έχει συμφωνηθεί για αόριστο χρόνο. Ωστόσο, μπορεί να συμφωνηθεί διάρκεια σύμβασης μικρότερης των τριών ετών λόγω ιδιωτικής αυτονομίας. Το παρασκήνιο είναι η προστασία των ενοικιαστών.
 
Στην περίπτωση συντομευμένων μακροχρόνιων μισθώσεων, η καταγγελία από τον ιδιοκτήτη μπορεί να τερματιστεί μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις (π.χ. προσωπική χρήση).
 
Οι επιτρεπόμενες αυξήσεις ενοικίων καθορίζονται νόμιμα από τη Στατιστική Υπηρεσία (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος), οι οποίες βασίζονται στο τρέχον κόστος ζωής. Φυσικά και εδώ ισχύουν τα εξής: στο πλαίσιο της ιδιωτικής αυτονομίας των συμβάσεων μίσθωσης μπορούν να συμφωνηθούν και μεμονωμένα αποκλίνουσες αυξήσεις ενοικίων.
 
Εάν ενδιαφέρεστε για ένα ακίνητο προς ενοικίαση, ανυπομονούμε να σας παρέχουμε πολλά υποσχόμενες συμβουλές.

Step by Step nach Hellada

Kontaktieren Sie uns !