Προστασία δεδομένων

Πολιτική απορρήτου

Γενικές πληροφορίες και υποχρεωτικές πληροφορίες

Όνομα του υπεύθυνου φορέα

Ο υπεύθυνος φορέας για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

We Love Greece Consulting M.IKE
Τατιάνα Γεωργίου
Λεωφόρος Επιδαύρου
20100 Κάτω Αλμυρή, Κόρινθος

Ελλάδα

Το αρμόδιο όργανο αποφασίζει μόνος του ή μαζί με άλλους για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (π.χ. ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.).

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία δεδομένων

Ορισμένες λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας που έχετε ήδη δώσει ανά πάσα στιγμή. Για την ανάκληση αρκεί ένα άτυπο μήνυμα μέσω e-mail. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που έλαβε χώρα μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Η αρμόδια εποπτική αρχή όσον αφορά θέματα προστασίας δεδομένων είναι ο πολιτειακός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της ομοσπονδιακής πολιτείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία μας. Ο ακόλουθος σύνδεσμος παρέχει μια λίστα με τους υπαλλήλους προστασίας δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να έχετε δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή κατά την εκπλήρωση μιας σύμβασης που παραδίδονται σε εσάς ή σε τρίτους. Παρέχεται σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή. Εάν ζητήσετε την απευθείας μεταφορά των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο άτομο, αυτό θα γίνει μόνο στο βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, αποκλεισμού, διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα δωρεάν πληροφοριών σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση των δεδομένων, τον παραλήπτη και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, δικαίωμα διόρθωσης, αποκλεισμού ή διαγραφής αυτών των δεδομένων ανά πάσα στιγμή στο πλαίσιο των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τις επιλογές επικοινωνίας που αναφέρονται στη νομική ειδοποίηση εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου που μας στέλνετε ως διαχειριστή του ιστότοπού μας, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί SSL ή. Κρυπτογράφηση TLS. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα που μεταδίδετε μέσω αυτού του ιστότοπου δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από τη γραμμή διεύθυνσης "https://" στο πρόγραμμα περιήγησής σας και από το σύμβολο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Διαβίβαση δεδομένων κατά τη σύναψη της σύμβασης για την αγορά και αποστολή αγαθών

Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο εάν υπάρχει ανάγκη για την εκτέλεση της σύμβασης. Για παράδειγμα, τρίτα μέρη μπορεί να είναι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών ή εταιρείες logistics. Περαιτέρω διαβίβαση των δεδομένων δεν πραγματοποιείται ή μόνο εάν έχετε ρητά συναινέσει σε αυτήν.

Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β GDPR, το οποίο επιτρέπει στην επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων.

Εγγραφή σε αυτόν τον ιστότοπο

Μπορείτε να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες. Τα διαβιβαζόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς χρήσης της αντίστοιχης προσφοράς ή υπηρεσίας.Οι υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητήθηκαν κατά την εγγραφή πρέπει να παρέχονται πλήρως. Διαφορετικά θα απορρίψουμε την εγγραφή.

Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών, για παράδειγμα για τεχνικούς λόγους, θα σας ενημερώσουμε μέσω email. Το email θα σταλεί στη διεύθυνση που προσδιορίστηκε κατά την εγγραφή.

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισήχθησαν κατά την εγγραφή βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6 Παράγραφος 1 στοιχ. a GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας που έχετε ήδη δώσει ανά πάσα στιγμή. Για την ανάκληση αρκεί ένα άτυπο μήνυμα μέσω e-mail. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που έχει ήδη πραγματοποιηθεί παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή κατά την περίοδο που είστε εγγεγραμμένος στον ιστότοπό μας. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εάν ακυρώσετε την εγγραφή σας. Οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

Φόρμα επικοινωνίας

Τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας θα αποθηκευτούν, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας σας, προκειμένου να είναι δυνατή η επεξεργασία του αιτήματός σας ή να είναι διαθέσιμα για επακόλουθες ερωτήσεις. Αυτά τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6 Παρ. 1 στοιχ. α DSGVO). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας που έχετε ήδη δώσει ανά πάσα στιγμή. Για την ανάκληση αρκεί ένα άτυπο μήνυμα μέσω e-mail. Η νομιμότητα των εργασιών επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας θα παραμείνουν μαζί μας μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή να μην υπάρχει πλέον καμία ανάγκη για αποθήκευση δεδομένων. Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις - ιδίως οι περίοδοι διατήρησης - παραμένουν ανεπηρέαστες.

YouTube

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί προσθήκες από το YouTube για την ενσωμάτωση και εμφάνιση περιεχομένου βίντεο. Ο πάροχος της πύλης βίντεο είναι το YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Όταν καλείται μια σελίδα με ενσωματωμένη προσθήκη YouTube, δημιουργείται σύνδεση με τους διακομιστές YouTube. Αυτό ενημερώνει το YouTube σε ποιες από τις σελίδες μας έχετε πρόσβαση.

Το YouTube μπορεί να αντιστοιχίσει τη συμπεριφορά σας στο σερφ απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ, εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο YouTube. Μπορείτε να το αποτρέψετε εάν αποσυνδεθείτε εκ των προτέρων.

Το YouTube χρησιμοποιείται για την ελκυστική παρουσίαση των διαδικτυακών μας προσφορών. Αυτό αντιπροσωπεύει έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ GDPR.

Λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό των δεδομένων χρήστη μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων του YouTube στη διεύθυνση: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Analytics

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Ο πάροχος της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookies". Αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύει το πρόγραμμα περιήγησής σας στην τελική συσκευή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από cookies σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας μεταδίδονται σε έναν διακομιστή Google και αποθηκεύονται εκεί. Η τοποθεσία διακομιστή είναι συνήθως οι ΗΠΑ.

Τα cookie του Google Analytics ορίζονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Ως διαχειριστής αυτού του ιστότοπου, έχουμε έννομο συμφέρον να αναλύουμε τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας και πιθανώς και τη διαφήμισή μας.

Ανωνυμοποίηση IP

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics σε σχέση με τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP.Διασφαλίζει ότι η Google συντομεύει τη διεύθυνση IP σας εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο προτού διαβιβαστεί στις ΗΠΑ. Μπορεί να υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες η Google μεταδίδει την πλήρη διεύθυνση IP σε ένας διακομιστής στις Ηνωμένες Πολιτείες ΗΠΑ μεταφέρει και συντομεύει εκεί. Για λογαριασμό μας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, να δημιουργήσει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να μας παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google.

προσθήκη προγράμματος περιήγησης

Η ρύθμιση των cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να αποτραπεί. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να περιορίσει ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπού μας. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπού σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας και της επακόλουθης επεξεργασίας από την Google. Αυτό είναι δυνατό με λήψη και εγκατάσταση της προσθήκης προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ένσταση στη συλλογή δεδομένων

Μπορείτε να αποτρέψετε το Google Analytics από τη συλλογή των δεδομένων σας κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Ένα cookie εξαίρεσης θα οριστεί για να αποτρέψει τη συλλογή των δεδομένων σας σε μελλοντικές επισκέψεις στον ιστότοπό μας: Απενεργοποιήστε το Google Analytics.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Google Analytics χειρίζεται τα δεδομένα χρήστη στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Επεξεργασία παραγγελιών

Για την πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις προστασίας δεδομένων, έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών με την Google.

Δημογραφικά χαρακτηριστικά στο Google Analytics

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τη λειτουργία "δημογραφικά χαρακτηριστικά" του Google Analytics. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αναφορών που περιέχουν δηλώσεις σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστότοπου. Αυτά τα δεδομένα προέρχονται από διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος από την Google και δεδομένα επισκεπτών από τρίτους παρόχους. Δεν είναι δυνατή η εκχώρηση των δεδομένων σε συγκεκριμένο άτομο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι δυνατό μέσω των ρυθμίσεων διαφημίσεων στον λογαριασμό σας Google ή με την γενική απαγόρευση της συλλογής των δεδομένων σας από το Google Analytics, όπως εξηγείται στο σημείο "Ένσταση στη συλλογή δεδομένων".

PayPal

Ο ιστότοπός μας επιτρέπει την πληρωμή μέσω PayPal. Ο πάροχος της υπηρεσίας πληρωμών είναι η PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Εάν πληρώνετε με PayPal, τα δεδομένα πληρωμής που έχετε εισαγάγει θα μεταδοθούν στο PayPal.

Η μετάδοση των δεδομένων σας στο PayPal πραγματοποιείται βάσει του Άρθρου 6 Παρ. 1 λιτ. α GDPR (συναίνεση) και του άρθρου 6 Παράγραφος 1 λιτ. β GDPR (επεξεργασία για την εκπλήρωση μιας σύμβασης). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας που έχετε ήδη δώσει ανά πάσα στιγμή. Οι λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων στο παρελθόν παραμένουν αποτελεσματικές σε περίπτωση ανάκλησης.

Κλάρνα

Ο ιστότοπός μας επιτρέπει την πληρωμή μέσω Klarna. Ο πάροχος της υπηρεσίας πληρωμών είναι η Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Σουηδία.

Κατά την πληρωμή με Klarna (λύση ταμείου Klarna), η Klarna συλλέγει διάφορα προσωπικά δεδομένα από εσάς. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Klarna στη διεύθυνση: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Η Klarna χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της λύσης αγοράς Klarna. Αυτή η βελτιστοποίηση αντιπροσωπεύει ένα έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ GDPR.Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύει το πρόγραμμα περιήγησής σας στην τελική συσκευή σας. Τα cookie Klarna παραμένουν στην τελική σας συσκευή μέχρι να τα διαγράψετε. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των cookies Klarna στη διεύθυνση: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Η μετάδοση των δεδομένων σας στην Klarna πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 λιτ. α GDPR (συναίνεση) και του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β GDPR (επεξεργασία για την εκπλήρωση μιας σύμβασης). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας που έχετε ήδη δώσει ανά πάσα στιγμή. Οι λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων στο παρελθόν παραμένουν αποτελεσματικές σε περίπτωση ανάκλησης.

άμεση μεταφορά

Ο ιστότοπός μας επιτρέπει την πληρωμή μέσω "Sofortüberweisung". Ο πάροχος της υπηρεσίας πληρωμών είναι η Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Μόναχο.

Με τη βοήθεια της διαδικασίας "Sofortüberweisung", λαμβάνουμε επιβεβαίωση πληρωμής από την Sofort GmbH σε πραγματικό χρόνο και μπορούμε να αρχίσουμε αμέσως να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας.

Όταν πληρώνετε μέσω "Sofortüberweisung", το PIN και το TAN σας μεταδίδονται στη Sofort GmbH. Ο πάροχος πληρωμών συνδέεται στον ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό σας, ελέγχει αυτόματα το υπόλοιπο του λογαριασμού σας και πραγματοποιεί τη μεταφορά. Ακολουθεί άμεση επιβεβαίωση συναλλαγής. Οι πωλήσεις σας, το πιστωτικό όριο της διευκόλυνσής σας υπερανάληψης και η ύπαρξη άλλων λογαριασμών και των υπολοίπων τους ελέγχονται επίσης αυτόματα μετά τη σύνδεση.

Εκτός από το PIN και το TAN, η μετάδοση στη Sofort GmbH περιλαμβάνει επίσης δεδομένα πληρωμής και προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά σας δεδομένα περιλαμβάνουν το όνομα και το επώνυμο, τη διεύθυνση, τους αριθμούς τηλεφώνου, τη διεύθυνση email, τη διεύθυνση IP και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα απαιτούνται για την επεξεργασία πληρωμών. Υπάρχει ανάγκη για αυτήν τη μεταφορά δεδομένων για να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας χωρίς αμφιβολία και να αποτραπούν απόπειρες απάτης.

Η διαβίβαση των δεδομένων σας στη Sofort GmbH πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 Παράγραφος 1 λιτ. a GDPR (συναίνεση) και του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχ. β GDPR (επεξεργασία για την εκπλήρωση μιας σύμβασης). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας που έχετε ήδη δώσει ανά πάσα στιγμή. Οι λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων στο παρελθόν παραμένουν αποτελεσματικές σε περίπτωση ανάκλησης.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή με άμεση μεταφορά στη διεύθυνση: https://www.sofort.de/datenschutz.html και https://www.klarna.com/sofort/ .

Πρόσθετο XING

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί λειτουργίες του δικτύου XING. Ο πάροχος είναι η XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Αμβούργο, Γερμανία.

Όταν καλείται μια σελίδα με ενσωματωμένες λειτουργίες Xing, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές Xing. Από όσο γνωρίζουμε, τα προσωπικά δεδομένα δεν αποθηκεύονται. Οι διευθύνσεις IP δεν αποθηκεύονται, ούτε αξιολογείται η συμπεριφορά χρήσης.

Λεπτομέρειες σχετικά με την προστασία δεδομένων και το κουμπί XING Share μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της XING στη διεύθυνση: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Πρόσθετο Twitter

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας Twitter. Ο πάροχος είναι η Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Όταν χρησιμοποιείτε το Twitter και τη λειτουργία "Re-Tweet", οι ιστότοποι που επισκέπτεστε συνδέονται με τον λογαριασμό σας στο Twitter και δημοσιεύονται στη ροή σας στο Twitter. Με αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα μεταδίδονται στο Twitter. Δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταδιδόμενων δεδομένων ή τη χρήση αυτών των δεδομένων από το Twitter. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Twitter: https://twitter.com/privacy.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας στο Twitter: https://twitter.com/account/settings

Πρόσθετο Pinterest

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί λειτουργίες του κοινωνικού δικτύου Pinterest. Ο πάροχος είναι η Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA.

Όταν καλείτε μια σελίδα με λειτουργίες Pinterest, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές Pinterest. Τα δεδομένα καταγραφής μεταδίδονται στους διακομιστές Pinterest. Οι διακομιστές βρίσκονται στις ΗΠΑ. Τα δεδομένα καταγραφής ενδέχεται να επιτρέψουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη διεύθυνση IP σας, τους ιστότοπους που επισκεφτήκατε, τον τύπο και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματος, τον τρόπο χρήσης του Pinterest και τα cookie.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με αυτό στην πολιτική απορρήτου του Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Πρόγραμμα συνεργατών Amazon

Ως διαχειριστής αυτού του ιστότοπου, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα συνεργατών της Amazon στην ΕΕ. Διαφημίσεις από το Amazon και σύνδεσμοι προς το Amazon περιλαμβάνονται στον ιστότοπό μας για να κερδίσετε χρήματα μέσω διαφημιστικών επιστροφών. Χρησιμοποιούνται cookies Amazon, με τα οποία η Amazon αναγνωρίζει ότι έχετε κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο συνεργάτη στον ιστότοπό μας.

Τα "cookies Amazon" αποθηκεύονται βάσει του άρθρου 6 lit. f GDPR. Ως διαχειριστής του ιστότοπου, έχουμε έννομο συμφέρον σε αυτό, καθώς το ποσό της επιστροφής του κόστους διαφήμισης μπορεί να καθοριστεί μόνο μέσω των cookies.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Amazon στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId= 3312401 .

Google AdSense

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Google AdSense. Ο πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Το Google AdSense χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση διαφημίσεων και τη ρύθμιση cookie. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύει το πρόγραμμα περιήγησής σας στην τελική συσκευή σας για να αναλύσει τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου. Το Google AdSense χρησιμοποιεί επίσης web beacons. Τα web beacon είναι αόρατα γραφικά που επιτρέπουν την ανάλυση της επισκεψιμότητας των επισκεπτών στον ιστότοπό μας.

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από cookie και web beacon μεταδίδονται και αποθηκεύονται από τους διακομιστές της Google. Η τοποθεσία του διακομιστή είναι οι ΗΠΑ. Η Google μπορεί να διαβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε συμβατικούς συνεργάτες. Ωστόσο, η Google δεν θα συγχωνεύσει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει.

Τα cookies AdSense αποθηκεύονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Ως διαχειριστής του ιστότοπού μας, έχουμε έννομο συμφέρον να αναλύουμε τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας και τις διαφημίσεις μας.

Με ένα σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης ιστού, μπορείτε να παρακολουθείτε, να περιορίζετε και να αποτρέπετε τη ρύθμιση των cookies. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε στην επεξεργασία δεδομένων σχετικά με εσάς από την Google με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Google AdWords και Google Conversion Tracking

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Google AdWords. Ο πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες.

Το AdWords είναι ένα διαδικτυακό πρόγραμμα διαφήμισης. Στο πλαίσιο του προγράμματος διαδικτυακής διαφήμισης, εργαζόμαστε με την παρακολούθηση μετατροπών. Αφού κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που τοποθετήθηκε από την Google, ρυθμίζεται ένα cookie για παρακολούθηση μετατροπών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύει το πρόγραμμα περιήγησής σας στην τελική συσκευή σας. Τα cookie του Google AdWords χάνουν την ισχύ τους μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική αναγνώριση των χρηστών. Εμείς και η Google μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το cookie για να αναγνωρίσουμε ότι έχετε κάνει κλικ σε μια διαφήμιση και προωθηθήκατε στον ιστότοπό μας.

Κάθε διαφημιζόμενος του Google AdWords λαμβάνει ένα διαφορετικό cookie Τα cookie δεν μπορούν να παρακολουθηθούν σε ιστότοπους διαφημιζόμενων του AdWords. Τα cookie μετατροπών χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων μετατροπών για πελάτες του AdWords που χρησιμοποιούν παρακολούθηση μετατροπών. Οι πελάτες του Adwords ανακαλύπτουν πόσοι χρήστες έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους και ανακατευθύνθηκαν σε σελίδες με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο, οι πελάτες του AdWords δεν λαμβάνουν πληροφορίες που θα επέτρεπαν την προσωπική αναγνώριση των χρηστών. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παρακολούθηση, μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση της. Εδώ το cookie μετατροπής πρέπει να απενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις χρήστη του προγράμματος περιήγησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει συμπερίληψη στα στατιστικά στοιχεία παρακολούθησης μετατροπών.

Τα "cookies μετατροπής" αποθηκεύονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Ως διαχειριστής του ιστότοπού μας, έχουμε έννομο συμφέρον να αναλύουμε τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας και τις διαφημίσεις μας.

Λεπτομέρειες σχετικά με το Google AdWords και την Παρακολούθηση Μετατροπών Google μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Με ένα σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης ιστού, μπορείτε να παρακολουθείτε, να περιορίζετε ή να αποτρέπετε τη ρύθμιση των cookies. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.

Γραμματοσειρές Ιστού Google

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί γραμματοσειρές ιστού από την Google. Ο πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Με τη χρήση αυτών των γραμματοσειρών ιστού, είναι δυνατό να σας παρουσιάσουμε την παρουσίαση του ιστότοπού μας που θέλουμε, ανεξάρτητα από το ποιες γραμματοσειρές είναι διαθέσιμες σε εσάς τοπικά. Αυτό γίνεται με την ανάκτηση των γραμματοσειρών Ιστού Google από έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και τη σχετική μεταφορά των δεδομένων σας στην Google. Αυτή είναι η διεύθυνση IP σας και ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφτεί. Οι γραμματοσειρές Ιστού Google χρησιμοποιούνται με βάση το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 λιτ στ GDPR. Ως διαχειριστής αυτού του ιστότοπου, έχουμε έννομο συμφέρον για τη βέλτιστη παρουσίαση και μετάδοση του ιστότοπού μας.

Η εταιρεία Google είναι πιστοποιημένη για τη συμφωνία προστασίας δεδομένων ΗΠΑ-Ευρώπης "Privacy Shield". Αυτή η συμφωνία προστασίας δεδομένων αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το επίπεδο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τις γραμματοσειρές Ιστού Google στη διεύθυνση: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about και περισσότερες πληροφορίες στην πολιτική απορρήτου της Google: https://policies .google.com/privacy/partners?hl=de

Πηγή: διαμορφωτής προστασίας δεδομένων από mein-datenschutzbeauftragter.de

.

Step by Step nach Hellada

Kontaktieren Sie uns !